Информация об экстернате

ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

25 лiпеня 2011 г. № 130

Аб зацвярджэннi Iнструкцыi аб атэстацыi ў парадку экстэрнату i прызнаннi страцiўшымi сiлу некаторых пастаноў Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь

На падставе часткi трэцяй пункта 5 артыкула 163 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

 1. Зацвердзiць прыкладзеную Iнструкцыю аб атэстацыi ў парадку экстэрнату.
 2. Прызнаць страцiўшымi сiлу:

пастанову Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 28 мая 2003 г. № 39«Аб зацвярджэннi Палажэння аб экстэрнаце ў агульнаадукацыйных установах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 75, 8/9680);

пастанову Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 8 снежня 2006 г. № 122 «Аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у пастанову Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 28 мая 2003 г. № 39» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15893);

пастанову Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 30 верасня 2008 г. № 90 «Аб унясеннi змяненняў у пастанову Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 28 мая 2003 г. № 39» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 276, 8/19761).

 1. Дадзеная пастанова ўступае ў сiлу пасля яе афiцыйнага апублiкавання.

 

Мiнiстр

С.А.Маскевiч

 

 

IНСТРУКЦЫЯаб атэстацыi ў парадку экстэрнату

 1. Дадзеная Iнструкцыя вызначае парадак атэстацыi ў парадку экстэрнату.

Для мэт дадзенай Iнструкцыi выкарыстоўваюцца тэрмiны, вызначаныяартыкулам 163 Кодэкса Рэспублiкi Беларусь аб адукацыi.

 1. Рашэнне аб допуску асобы да атэстацыi ў парадку экстэрнату прымаецца аддзелам (упраўленнем) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа па месцы жыхарства (месцы знаходжання) асобы на падставе пададзенай iм заявы i прад’яўлення iм пасведчання аб нараджэннi або дакумента, якi сведчыць пра асобу. Ад iмя непаўналетняга заява можа быць пададзена яго законным прадстаўнiком.

Частковае засваенне зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыi, адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыi ва ўстанове адукацыi пры атэстацыi ў парадку экстэрнату можа быць пацверджана даведкай аб навучаннi, поўнае засваенне адукацыйнай праграмы базавай адукацыi – пасведчаннем аб базавай адукацыi.

 1. Заява i iншыя дакументы для прыняцця рашэння аб допуску асобы да атэстацыi ў парадку экстэрнату, прадугледжаныя пунктам 2дадзенай Iнструкцыi (далей, калi не вызначана iншае, – дакументы), падаюцца ў аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа да 25 красавiка года атэстацыi ў парадку экстэрнату.

Дакументы, пададзеныя ў аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа пасля 25 красавiка года атэстацыi ў парадку экстэрнату, прымаюцца для разгляду са згоды Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь. Адпаведная згода Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь на праходжанне атэстацыi ў парадку экстэрнату можа быць дадзена пры наяўнасцi ўважлiвых прычын пропуску тэрмiну падачы дакументаў (прызыў на тэрмiновую ваенную службу або звальненне з тэрмiновай ваеннай службы па заканчэннi тэрмiну ваеннай службы па прызыве, выезд за мяжу на часовае або пастаяннае месца жыхарства, службовая камандзiроўка, па стане здароўя i iншае).

Уважлiвасць прычын вызначаецца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь на падставе заявы асобы, якая звярнулася для атрымання згоды на праходжанне атэстацыi ў парадку экстэрнату. Дакументы i прынятае рашэнне аб згодзе або адмове ў разглядзе заявы аб допуску да атэстацыi ў парадку экстэрнату пасля 25 красавiка года атэстацыi ў парадку экстэрнату Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь накiроўвае ў аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа на працягу пятнаццацi каляндарных дзён з дня паступлення заявы.

 1. Аддзел (упраўленне) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа разглядае дакументы, якiя паступiлi, i ў тэрмiн да 1 мая:

вызначае вучэбныя прадметы, па якiх асобе неабходна здаць экзамены;

вызначае вучэбныя прадметы, па якiх адзнака выстаўляецца з даведкi аб навучаннi;

вызначае ўстанову адукацыi, у якой будзе праводзiцца атэстацыя ў парадку экстэрнату;

накiроўвае ва ўстанову адукацыi рашэнне аб допуску асобы да вынiковай атэстацыi;

паведамляе асобе аб допуску да атэстацыi ў парадку экстэрнату або аб адмове. Адмова ў допуску да атэстацыi ў парадку экстэрнату павiнна быць матываванай.

Пры падачы заявы аб допуску да атэстацыi ў парадку экстэрнату пасля 25 красавiка года атэстацыi ў парадку экстэрнату аддзелам (упраўленнем) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа адпаведнае рашэнне павiнна быць прынята на працягу трох каляндарных дзён з дня атрымання згоды Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

 1. Формай атэстацыi ў парадку экстэрнату з’яўляецца экзамен, у тым лiку выпускны экзамен. Вучэбныя прадметы, па якiх праводзяцца выпускныя экзамены, формы i тэрмiны iх правядзення адпавядаюць пералiку вучэбных прадметаў i iх формам, па якiх праводзяцца выпускныя экзамены, якiя штогод устанаўлiвае Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Экзамены, за выключэннем выпускных экзаменаў, праводзяцца ў вуснай форме.

 1. Атэстацыя ў парадку экстэрнату праводзiцца ў маi-чэрвенi. Пры падачы заявы аб допуску да атэстацыi ў парадку эстэрнату пасля 25 красавiка года атэстацыi ў парадку эстэрнату такая атэстацыя можа праводзiцца ў iншы тэрмiн, якi вызначаецца аддзелам (упраўленнем) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа.
 2. Кiраўнiк установы адукацыi, вызначанай для правядзення атэстацыi ў парадку экстэрнату, на падставе рашэння аддзела (упраўлення) адукацыi мясцовага выканаўчага i распарадчага органа:

выдае загад аб залiчэннi асобы ў лiк вучняў;

зацвярджае расклад правядзення экзаменаў, якi даводзiцца да ведама экстэрна не менш чым за тры днi да пачатку экзаменаў.

 1. Атэстацыя ў парадку экстэрнату складаецца з выстаўлення экзаменацыйных адзнак па вучэбных прадметах тыпавога вучэбнага плана базавай школы пры засваеннi зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыi, тыпавога вучэбнага плана сярэдняй школы пры засваеннi зместу адукацыйнай праграмы сярэдняй адукацыi, па якiх экстэрн здае экзамены, у тым лiку выпускныя экзамены, i (або) з выстаўлення адзнак з даведкi аб навучаннi.
 2. Пры атэстацыi ў парадку экстэрнату:

экзамены праводзяцца ў парадку, вызначаным Правiламi правядзення атэстацыi навучэнцаў пры засваеннi зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыi, зацверджанымi пастановай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 20 чэрвеня 2011 г. № 38 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 92, 8/23993);

адзнака па вучэбным прадмеце выстаўляецца з даведкi аб навучаннi, калi ў даведцы аб навучаннi па гэтым вучэбным прадмеце выстаўлена станоўчая адзнака;

вынiковая атэстацыя па вучэбных прадметах «Фiзiчная культура i здароўе», «Працоўнае навучанне», «Дапрызыўная i медыцынская падрыхтоўка» праводзiцца па жаданнi экстэрна. Калi па гэтых вучэбных прадметах экстэрн не праходзiць атэстацыю, то ў пасведчаннi аб агульнай базавай адукацыi або атэстаце аб агульнай сярэдняй адукацыi робiцца запiс: «не вывучаў(ла)».

 1. Экстэрн мае права на карыстанне падручнiкамi, вучэбнымi дапаможнiкамi i на атрыманне кансультацый па вучэбных прадметах.
 2. Вынiкi здачы экстэрнамi экзаменаў па вучэбных прадметах фiксуюцца ў пратаколе экзаменаў, выпускных экзаменаў з паметкай «экстэрнат», якi падпiсваецца старшынёй i членамi экзаменацыйнай камiсii.
 3. Экстэрну, якi атрымаў па адным, некалькiх экзаменах, у тым лiку выпускных экзаменах па вучэбных прадметах, адзнаку 0 (нуль) балаў, выдаецца даведка аб навучаннi.
 4. Экстэрну, якi паспяхова прайшоў атэстацыю ў парадку экстэрнату, на падставе рашэння кiраўнiка ўстановы адукацыi, у якой ён праходзiў атэстацыю, у парадку, вызначаным заканадаўствам, выдаецца дакумент аб адукацыi.

 

Организация проведения итоговой аттестации

К сдаче экзаменов за уровень общего базового или общего среднего образования допускаются экстерны, которые предоставили справку об обучении в общеобразовательных учреждениях или справку из учреждений, которые обеспечивают получение профессионально-технического и среднего специального образования, но не сдали экзамены за период учебы на уровне общего среднего образования.

В случае, когда экстерн обучался самостоятельно, он указывает об этом в своем заявлении.

Экстерну, который сдает экзамены за уровень общего базового или общего среднего образования, необходимо до 20 апреля, в особых случаях не позднее, чем до 1 мая (призыв на военную службу или возвращение с нее, выезд за границу, служебная командировка, по состоянию здоровья и др.), подать заявление в отдел (управление) образования местного исполнительного органа о сдаче в текущем году экзаменов за уровень общего базового или общего среднего образования.

При себе иметь следующие документы:

 • справка с места жительства;
 • документ об образовании в оригинале (свидетельство об общем базовом образовании для лиц, желающих пройти аттестацию за период обучение на уровне общего среднего образования).

Лица, которые обучались в учреждениях, которые обеспечивают получение профессионально-технического или среднего специального образования, но не получили общего среднего образования во время учебы в этих учреждениях, предоставляют справку об успеваемости, справку об обучении (академическая справка).

Экстерны сдают экзамены за уровень общего базового образования - по учебным предметам, которые включаются в свидетельство об общем базовом образовании; за уровень общего среднего образования - по учебным предметам, которые включаются в аттестат об общем среднем образовании.

Экстерны, которые предоставили справку об учебе на уровне общего среднего образования и личную карточку ученика, сдают экзамены по тем учебным предметам, по которым не аттестованы, имели отметку "0", не сдавали выпускные экзамены.

Экстерны, которые обучались в учреждениях, которые обеспечивают получение профессионально-технического и среднего специального образования, но не получили документ о соответствующем образовании, освобождаются от экзаменов, выпускных экзаменов за уровень общего среднего образования при наличии справки об успеваемости, справки об обучении (академической справки) с положительными отметками по учебным предметам общеобразовательного компонента, в том числе с положительными экзаменационными отметками по тем учебным предметам, по которым проводятся выпускные экзамены за уровень общего среднего образования.

Сдача экзаменов осуществляется по учебным предметам в соответствии с программами, утвержденными Министерством образования Республики Беларусь.

Конкретная дата выпускных экзаменов по учебным предметам, которые проводятся в письменной форме, устанавливаются Министерством образования Республики Беларусь. Экзамены по другим учебным предметам проводятся в мае-июне (сроки определяются общеобразовательным учреждением).

Экстерны, которые заболели во время сдачи экзаменов и выздоровели до их окончания, предоставляют медицинскую справку, на основании которой им разрешается завершить сдачу экзаменов до 10 июля текущего года. В случае продолжения болезни они могут сдавать выпускные экзамены в августе текущего календарного года или в следующим году.

Экстерны, которые не явились на экзамен без уважительных причин, к следующим экзаменам в текущем году не допускаются.

Экстерны, которые по уважительным причинам не сдали один или несколько экзаменов по учебным предметам за уровень общего базового или общего среднего образования, выдается справка, в которой указывается, когда и по каким учебным предметам проводилась итоговая аттестация, какие отметки получил экстерн по каждому учебному предмету. Экстерн имеет право завершить сдачу экзаменов в следующем году.

Вопрос-ответ

Что такое экстернат и кто такой экстерн?

Согласно статье 163 Кодекса Республики Беларусь об образовании экстерн – учащийся, который полностью или частично освоил содержание образовательной программы базового образования или образовательной программы среднего образования самостоятельно либо в учреждении образования, не прошедшем государственную аккредитацию, и в целях подтверждения этого при наличии уважительных причин не освоения указанных программ в учреждении образования допущен к аттестации в порядке экстерната. Экстернат - процедура итоговой аттестации учащегося, которая выражается в выставлении экзаменационных отметок по учебным предметам типового учебного плана средней школы при освоении содержания образовательной программы среднего образования, по которым экстерн сдает экзамены, в том числе выпускные экзамены, и (или) в выставлении отметок из справки об обучении. Каким документом регулируется получение аттестата путем прохождения процедуры экстерната?

Получение аттестата путем прохождения процедуры экстерната регулируется Инструкцией об аттестации в порядке экстерната, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011№130. Когда и куда нужно подавать документы на прохождение экстерната и получения аттестата об общем среднем образовании? Какие для этого нужны документы?

В соответствии с Инструкцией об аттестации в порядке экстерната, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25.07.2011 № 130, решение о допуске к аттестации в порядке экстерната принимается отделом (управлением) образования местного исполнительного и распорядительного органа по месту жительства (месту пребывания) лица на основании его заявления (заявления законного представителя несовершеннолетнего), которое необходимо подать в апреле (до 25 апреля) года аттестации в порядке экстерната. При подаче заявления о прохождении аттестации в порядке экстерната необходимо представить свидетельство о базовом образовании, справку об обучении в учреждении среднего специального или профессионально-технического образования, предъявить документ, удостоверяющий личность.

Что делать, если пропустил сроки подачи документов?

Документы, поданные в отдел (управление) образования местного исполнительного и распорядительного органа после 25 апреля года аттестации в порядке экстерната, принимаются для рассмотрения с согласия Министерства образования Республики Беларусь. Соответствующее согласие Министерства образования Республики Беларусь на прохождение аттестации в порядке экстерната может быть дано только при наличии подтвержденных уважительных причин пропуска срока подачи документов (призыв на срочную военную службу или увольнение со срочной военной службы по окончании срока военной службы по призыву, выезд за границу на временное или постоянное место жительства, служебная командировка, по состоянию здоровья и другое). В случае, если у заявителя нет подтвержденных уважительных причин пропуска сроков подачи документов, то у него сохраняется право на подачу документов в следующем году (до 25 апреля). В какие сроки отдел (управление) образования местного исполнительного и распорядительного органа принимает решение о допуске к аттестации в порядке экстерната?

Отдел (управление) образования местного исполнительного и распорядительного органа рассматривает документы, которые поступили, и в срок до 1 мая:определяет учебные предметы, по которым необходимо сдать экзамены; определяет учебные предметы, по которым отметка выставляется из справки об обучении; определяет учреждение образования, в котором будет проводиться аттестация в порядке экстерната;направляет в учреждение образования решение о допуске к итоговой аттестации; информирует заявителя о допуске к аттестации в порядке экстерната либо отказе. Отказ должен быть мотивированным. В чем суть аттестации для получения аттестата об общем среднем образовании в порядке экстерната? 

Аттестация в порядке экстерната состоит из выставления экзаменационных отметок по учебным предметам типового учебного плана средней школы при освоении содержания образовательных программ среднего образования, по которым экстерн сдает экзамены, в том числе выпускные экзамены, и (или) из выставления отметок из справки об обучении.